Stichting

'Met een winkel, tevens werkervaringsplek, wil Fideel vormgeven aan duurzaamheid op sociaal, economisch en ecologisch gebied.'

Met een winkel, tevens werkervaringsplek, wil Stichting Fideel vormgeven aan duurzaamheid op sociaal, economisch en ecologische gebied. Dat betekent voor ons: maatschappelijk niemand uitsluiten, het huldigen van de economie van ‘het genoeg’, het werken aan herverdeling van rijkdom en middelen en het ontzien van het milieu.

Fideel draagt bij aan duurzaamheid door overtollige spullen een nieuw leven te geven.
Fideel biedt mensen die extra zorg en begeleiding verdienen een veilige en ondernemende plek om zich te ontplooien.
Fideel levert met de opbrengsten uit verkoop, acties en giften een bescheiden bijdrage aan zelfredzaamheid van mensen in de marge.

Fideel schenkt de opbrengsten aan goede doelen. Met deskundigheid op ontwikkelingsgebied worden in India initiatieven van onafhankelijke zelforganisaties gesteund. Hun werk is gericht op emancipatie van de armsten en meer in het bijzonder vrouwen en meisjes. Daarmee wordt in veel projecten aan vrouwen de rol van ‘motor in ontwikkeling’ toegekend.

Stichting Fideel

Broederenkerkstraat 9
7201 JS Zutphen
Telefoon: 0575-769047
Email: info@stichtingfideel.nl

Volg ons
Goede Doelen & Donaties
  • Fideel schenkt de opbrengsten aan goede doelen in India.
    Lees meer >